<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=821215834607106&amp;ev=PixelInitialized"/>

Uşaq Xəstəliklərinin Propedevtikası

13 AZN

-

Patoloji

45 AZN

Rezidenturaya hazırlıq vəsaiti kimi istifadə oluna bilər

Farmakoloji

45 AZN

-

Dahiliye

45 AZN

Rezidenturaya hazırlıq vəsaiti kimi istifadə oluna bilər

Mikrobioloji

45 AZN

Rezidenturaya hazırlıq vəsaiti kimi istifadə oluna bilər

Biyokimya

45 AZN

-

Anatomi

45 AZN

-

Fizyoloji

45 AZN

-

Genel Cerrahi

45 AZN

Rezidenturaya hazırlıq vəsaiti kimi istifadə oluna bilər

Kadın Doğum

45 AZN

-

Pediatri

45 AZN

-

Küçük Stajlar

59 AZN

-