<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=821215834607106&amp;ev=PixelInitialized"/>

Rezidentura imtahan sualları üzrə təməl fənlərin bölgüsü

Qəbul imtahanı 2011-ci ildən keçirilir. Demək olar ki, hər il təqdim edilən test tapşırıqlarının fənlər üzrə bölgüsü dəyişir. Biz də hər il olduğu kimibu il də imtahanla bağlı ən son məlumatları çatdırırıq. Son keçirilən rezidentura qəbul imtahanında test tapşırıqlarının fənlər üzrə bölgüsü aşağıdakı kimidir.

Mikrobiologiya – 15
Farmakologiya – 12
Normal Fiziologiya – 15
Anatomiya – 13
Patolologiya – 25
Biokimya – 13
Histologiya – 7

Gördüyünüz kimi əksər fənlər üzrə test tapşırıqlarının sayları arasında fərq cüzidir. Odur ki, imtahana hazırlaşan namizədlər əksər fənləri eyni səviyyədə mənimsəməlidirlər.

Rəy bildir