<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=821215834607106&amp;ev=PixelInitialized"/>

Rezidentura, Sts, Tus imtahan vaxtları

Rezidentura, Sts, Tus, Dus, Yds və Tıp dil imtahan vaxtları ilə tanış ola bilərsiniz

Rezidentura imtahanı
Təməl fənlər üzrə (1-ci mərhələ) 7 aprel
İxtisas fənlər üzrə 14 iyul (2-ci mərhələ)

Ərizə qəbulu
1-ci mərhələ 14-21 fevral
2-ci mərhələ  3-10 iyun

ixtisas seçimi 16-22 iyul

İxtisas qazananların qeydiyyatı 29 iyul – 2 avqust

TIP DİL imtahanı
1. imtahan (qış dönəmi) 2 fevral
qeydiyyat 9-18 yanvar

2. imtahan (yay dönəmi) 29 iyun
qeydiyyat 13-24 may

STS, TUS
1. imtahan 24 fevral
qeydiyyat 3-10 yanvar

2. imtahan 1 sentyabr
qeydiyyat 17-24 iyul

STS Diş, Dus
imtahan 29 sentyabr
qeydiyyat 30 iyul-8 avqust

YDS
1. imtahan 24 mart
qeydiyyat 30 yanvar – 2 fevral

2. imtahan 8 sentyabr
qeydiyyat 16-24 iyul

3. imtahan 1 dekabr
qeydiyyat 9-16 oktyabr

Rəy bildir