<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=821215834607106&amp;ev=PixelInitialized"/>

Rezidenturaya ilk dəfə ödənişli plan yerləri əlavə olunub

Rezidenturaya aparılan qəbulda ödənişli yerlərin əlavə olunması 2013-cü ildə qanunda öz əksini tapmışdır. Əlbəttə ki, bu, birmənalı qəbul olunmamalıdır. Bu problemin səbəbi Rezidenturanın “Təhsil haqqında” qanuna əlavə edilməsidir. Ciddi problem buradan gəlir. Əgər təhsil haqqında qanun burada öz əksini tapmasa, “ödənişli”, “dövlət sifarişli” sözləri öz əksini tapmaz. Ödənişli yerlərin 4.000 AZN təşkil etməsi təhsil tərəfidir. Əmək haqqı tərəfi nəzərə alındığı halda məntiqsiz səslənsə də əmək haqqı alınacaq və illik təhsil haqqı ödəniləcək. Onu da qeyd edək ki, ödənişli əsaslarla təhsilini başa vuranlar 3 illik Səhiyyə Nazirliyi müəsssisələrində işləmək məcburiyyətində qalmayacaqlar. Bundan əlavə ödənişli əsaslarla təhsil alanlar səhiyyə nazirliyi ilə qəbul olduğu xəstəxana ilə mülki-hüquqi müqavilə bağlamalı olacaqlar.

Rəy bildir