YÖK tәrәfindәn Staj әrizәsi tәsdiqlәnmişlәrin siyahısı

27.03.2018

 

NURLAN MURADLI – 30 HAFTA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ASİM NURİYEV – 33 HAFTA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SƏRVƏR İBRAHİMLİ – 33 HAFTA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TURAL ƏLİYEV – 33 HAFTA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

03.10.2017

SEVDA HACIYEVA – 8,5 AY 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
AZƏR SURXAYLI – 6 AY 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
KƏRİM FƏTƏLOV – 8,5 AY HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
NEMƏT MƏMMƏDOV – 6 AY ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SƏBİNƏ DƏMİROVA – 8,5 AY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
RÜFANƏ CƏNNƏTOVA – 8 AY HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
NİGAR ƏLİYEVA – 6 AY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AYTAC QAFAROVA – 8,5 AY MARMARA ÜNİVERSİTESİ
GÜNAY QASIMOVA – 6,5 AY HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜLNAR FƏTƏLİZADƏ – 6,5 AY HECETTEPE ÜNİVERSİTESİ
YAQUT CƏLİLLİ – 6 AY HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
CAVİD HÜSEYNOV – 8 AY HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

1.ORXAN VERDİYEV 6 AY ULUDAĞ TIP
2. ARZU TAĞIYEVA 6 AY İSTANBUL ÜNV TIP(ÇAPA)
3. GÜLNAR HÜSEYNOVA 6,5 AY 19 MAYIS TIP
4. ZÜMRÜD MEHTİ 6 AY 19 MAYIS TIP
5. EMİL ӘHMӘDLİ 6,5 AY GAZİ TIP
6. ÜLVİ OSMANOV 6 AY EGE TIP
7. HİKMӘT QULİYEV 33 HAFTA ANKARA ÜNV. DİŞ
8. PӘRVİN MİRZӘLİYEV 6 AY AKDENİZ TIP
9. SEVİNC MӘMMӘDOVA 6 AY HACETTEPE TIP
10. FӘXRİYYӘ TAHİRLİ 6 AY ANKARA TIP
11. İLKİN HӘSӘNOV 6 AY GAZİ TIP
12. İLQAR HACISOY 6 AY ULUDAĞ TIP
13. GÜLTAP XALIQLI 6 AY İSTANBUL ÜNV (CAPA)
14. ÜLFӘT MӘMMӘDOV 26 HAFTA MARMARA DİŞ
15. ASİM QURBANOV 6 AY 19 MAYIS TIP
16. ÜLVİYYӘ MӘMMӘDZADӘ 6 AY EGE TIP
17. ÇӘRKӘZ ŞAMİLLİ 6 AY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇAPA
18. TÜRKANӘ FӘTULLAYEVA 6 AY HACETTEPE TIP
19. SONA HÜSEYNOVA 6,5 AY HACETTEPE TIP
20. HÜRÜYYӘ İMANLI 6 AY KOCAELİ ÜNV TIP
21. GÜLDANӘ ZÜLFӘLİYEVA 6,5 AY HACETTEPE TIP
22. NӘRMİN HÜSEYNLI 8,5 AY EGE TIP
23. MӘMMӘD MӘMMӘDLİ 6 AY 19 MAYIS TIP
24. ÜLKӘR FEYZULLAYEVA 6 AY İSTANBUL ÜNV. ÇAPA
25. GÜNEL ӘHMӘDOVA 6 AY EGE TIP
26. HİKMӘT ABBASZADӘ 6,5 AY ANKARA TIP

Rəy bildir